Dinaburg 1812: Kara rekonstrukcijas klubu festivāls 2018

Dinaburg 1812: Kara rekonstrukcijas klubu festivāls 201814 Jul 10:00 - 22:00 - Daugavpils
Daugavpils cietoksnis

Route

4. Starptautiskais Daugavpils vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls „Dinaburg 1812” ir veltīts Dinaburgas (Daugavpils) cietokšņa aizstāvēšanai 1812. gada jūlijā, kad šeit norisinājās sīvas cīņas starp cietokšņa garnizonu un Napoleona karaspēku. Festivāla dalībniekiem un apmeklētājiem būs iespēja sajust 19. gadsimta atmosfēru, redzēt Napoleona un Aleksandra I laikmeta karavīrus, baudīt mākslinieku priekšnesumus un amatnieku tirdziņu un, protams, vērot vēsturiskās cīņas rekonstrukciju!
Organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra.
+371 654 24043; cietoksnis@daugavpils.lv
.
4-й Международный Даугавпилсский фестиваль клубов исторической реконструкции «Динабург 1812» посвящён обороне Динабургской (Даугавпилсской) крепости в июле 1812 года, когда разворачивались упорные бои между гарнизоном крепости и наполеоновской армией. Участники и посетители фестиваля смогут ощутить атмосферу 19 века, увидеть солдат эпохи Наполеона и Александра I, насладиться представлениями артистов и рынком ремесленников и, конечно, наблюдать реконструкцию исторической баталии!Организатор: Даугавпилсское городское муниципальное Агентство развития и информации туризма
+371 654 24043; cietoksnis@daugavpils.lv
.
4th International Daugavpils Festival of the Re-enactment Clubs „Dinaburg 1812” is dedicated to the defense of the Dinaburg (Daugavpils) Fortress in July 1812, when heavy battles took place between the garrison of the Fortress and the army of Napoleon. Participants and visitors of the festival will be able to feel the atmosphere of 19th century, see the soldiers of the era of Napoleon and Alexander I, enjoy craftsmen market and performances of the artists and of course observe re-enactment of historical battle!
Organizer of the event: Daugavpils City Municipality Tourism Development and Information Agency
+371 654 24043; cietoksnis@daugavpils.lv


Past Events

Martas balle / Marta's Ball / Бал Марты

19 May 18:00 - 20 May 16:00 19 May 18:00 - 20 May 16:00 - Daugavpils Daugavpils
Daugavpils Cietoksnis Daugavpils Cietoksnis
19. maijā Daugavpils cietoksnī, plkst. 18.00, notiks pēc skaita jau otrā Martas balle, kas ir veltīta Daugavpils novadniecei Martai Skavronskai vienkāršai lauku meitenei, kurai...   More info


© 2018 Siguez