Cēsu rotas piemiņas vietas iekārtošana

28 Apr 00:00 - 03:00 28 Apr 00:00 - 03:00 - Drabesi Drabesi
Drabeši, Latvia Drabeši, Latvia
Cēsu rotas un pirmās bruņotās sadursmes 100-gadei veltītās piemiņas vietas labiekārtošanas talka...   More info

Lielā talka Āraišu arheoloģiskajā parkā

28 Apr 10:00 28 Apr 10:00 - Drabesi Drabesi
Āraišu Arheoloģiskais parks Āraišu Arheoloģiskais parks
Mums padomā trīs darbiņi, ar nodarbināt čaklus talciniekus: 1. Āraišu mūra pils pagalms ir ieguvis jaunus vaibstus ir aizvesta prom arheoloģiskajos izrakumos izpētītās zemes...   More info


© 2018 Siguez