Lielā talka Āraišu arheoloģiskajā parkā

28 Apr 10:00 28 Apr 10:00 - Drabesi Drabesi
Āraišu Arheoloģiskais parks Āraišu Arheoloģiskais parks
Mums padomā trīs darbiņi, ar nodarbināt čaklus talciniekus: 1. Āraišu mūra pils pagalms ir ieguvis jaunus vaibstus ir aizvesta prom arheoloģiskajos izrakumos izpētītās zemes...   More info


© 2018 Siguez