Potaporco (ITA)

25 Aug 21:00 - 26 Aug 05:00 25 Aug 21:00 - 26 Aug 05:00 - Riga Riga
DEPO DEPO
Potaporco (ITA Ska/Folk) https:/www.potaporco.it https:/www.facebook.com/potaporco https:/potaporco.bandcamp.com/ https:/soundcloud.com/potaporco Video: Indigeno: https:/youtu...   More info

Abyss, Watching Me (CZE)

31 Aug 21:00 - 01 Sep 05:00 31 Aug 21:00 - 01 Sep 05:00 - Riga Riga
DEPO DEPO
Abyss, Watching Me(CZE alt. Rock/post-hardcore) https:/www.facebook.com/AbyssWatchingMe/ https:/vk.com/erusheen https:/abysswatchingme.bandcamp.com/ Video: Apart: https:/youtu...   More info


© 2018 Siguez